login
hasło

Turystyka przyrodnicza

Turystyka przyrodnicza w powiecie ostrowskim

Turystyką przyrodniczą w Południowej Wielkopolsce, głównie w regionie ostrowskim, zajmuje się w największym stopniu Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Obejmuje ona swoimi działaniami 8 powiatów Południowej Wielkopolski: jarociński, kaliski grodzki i ziemski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski. Misja Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) brzmi: "Chronimy ptaki wraz z siedliskami", dlatego wszelkie działania Grupy nastawione są na poznawanie i chronienie nie tylko ptaków, ale szeroko pojmowanej przyrody. Dlatego także działalność turystyczna dotyczy szeroko pojmowanej turystyki przyrodniczej, a nie turystyki ornitologicznej dla wykwalifikowanych obserwatorów ptaków (choć i tacy chętnie biorą udział w naszych wycieczkach).

Więcej o całym OTOP: http://www.otop.org.pl. Działania PwG OTOP prezentuje strona http://www.pwg.otop.org.pl, która - choć jest inicjatywą lokalną - zajmuje pierwsze miejsce w Polsce w trzech (w tym dwóch międzynarodowych) rankingach stron internetowych o ptakach (szczegóły w linkach podanych na w/w stronie).

Działalność PwG OTOP w zakresie turystyki przyrodniczej związana jest z dwoma z podstawowych celów OTOP: poznawaniem walorów przyrodniczych kraju oraz – przede wszystkim – działalnością edukacyjną na temat rodzimej przyrody i potrzeb jej ochrony. Składają się na nią różnorodne wycieczki przyrodnicze, np. dla grup szkolnych czy z okazji takich imprez jak Światowe (co da lata w pierwszy weekend października) czy Europejskie (corocznie w pierwszy weekend października) Dni Ptaków czy Dzień Ziemi. Opisy tych imprez zakresie różnych lat znajdą Państwo na http://www.pwg.otop.org.pl.

W zakresie turystyki PwG OTOP współpracuje m.in. z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym - Oddziałem w Ostrowie Wielkopolskim. Członkowie PwG OTOP są prowadzą m.in. trasy przyrodnicze rajdów PTTK, takich jak Wiosenny Rajd "Bociani Szlak", Ogólnopolski Rajd "Jesień chopinowska" czy "Święto Roweru", opisane na http://www.pwg.otop.org.pl. Z kolei we współpracy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim realizowana jest od 2004 roku coroczna impreza o nazwie Forum Przyrodnicze Południowej Wielkopolski, obejmująca też rajdy i wycieczki przyrodnicze dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów z całej Południowej Wielkopolski. Szczegółowe informacje i sprawozdania z I, II i III Forum na http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl. oraz w czasopiśmie "Przyroda Południowej Wielkopolski", wydawanym przez Urząd Miejski we współpracy z PwG OTOP.

Kontakt z PwG OTOP: siedziba Oddziału PTTK i Punkt Informacji Turystycznej Ostrowa Wielkopolskiego, ul. Starotargowa 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel./fax 0-62 736-28-17; info@ostrowwlkp.turystyka.pl.

Na powyższy adres prosimy przekazywać informacje o innych działaniach w zakresie turystyki przyrodniczej. Chętnie zamieścimy na stronie (w dziale Aktualności), zarówno zaproszenia do takich imprez organizowanych przez różnorodne podmioty (np. szkoły, kluby, itp.), jak i sprawozdania z nich lub linki do takich zaproszeń lub sprawozdań na innych stronach www.