login
hasło

Spacer po Ostrowie...Spacer po Ostrowie

Spacer po Ostrowie Wielkopolskim...

[ liczba zdjęć: 52 ]

Autor zdjęcia: Aleksander Liebert
Zdjęcie dodał: Dariusz Nowacki, dnia 2008-08-07
Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowacki, dnia 2008-08-08
Pomiędzy ulicami Wysocką i Wrocławską leży stary cmentarz (wejście od ul. Wysockiej), założony przed 1784 r., a więc należący do najstarszych pozamiejskich cmentarzy w Polsce. Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1842 r.
Od początku istnienia cmentarza pochowano tu ponad 2800 zmarłych, z których 1246 udało się zidentyfikować.
Ostrowski cmentarz jest miejscem wiecznego spoczynku wielu ludzi, wpisanych na trwałe w dzieje miasta, zarówno swoim udziałem w walkach o niepodległość, jak i pracą społeczną, gospodarczą, naukową i artystyczną XIX i XX w. Spoczywają tu m.in.:
Gustaw Bojanowski (1889 – 1957) – pisarz; Maria Zofia Stanisława Bojarska (1901 – 1993) – przełożona Liceum Żeńskiego w Ostrowie; Antoni Chiżyński (1811 – 1886) – weteran z 1831 roku, były poseł na sejm pruski; Władysław Chiżyński (1838 – 1885) – ksiądz, nauczyciel religii w gimnazjum, przez 22 lata proboszcz w Lesznie; Władysław i Katarzyna z Rutkowskich Dalborowie, Pelagia Dalborówna – rodzice i siostra kardynała Edmunda Dalbora, pochodzącego z Ostrowa prymasa odrodzonej Polski po I wojnie światowej; Jan Kompałła (1776 – 1844) – ksiądz, inicjator budowy ostrowskiego gimnazjum; Augustyn Szamarzewski (1832 – 1891) – ksiądz, uczestnik powstania styczniowego, ojciec wielkopolskiej spółdzielczości, patron polskich spółek zarobkowych. Spoczywają tu także uczestnicy powstań narodowych.
W latach pruskiego panowania cmentarz ostrowski był jedynym miejscem legalnych manifestacji patriotyczno-narodowych, zwłaszcza podczas pogrzebów wybitnych osobistości ostrowskich.
Tekst na podstawie wydawnictwa Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim: "POWIAT OSTROWSKI - PRZEWODNIK", autorstwa Marka Olejniczaka.
Stary cmentarz na mapie

M I N I A T U R K I  

Ilosc zdjec do pokazania:  

(19)

 

(20)

 

(21)

 

(22)

 

(23)

 

(24)

 

(25)

 

(26)

 

(27)

 

(28)

 

(29)

 

(30)

 

v1.0.7