Warning: substr() expects parameter 2 to be long, string given in /usr/home/pttkostrow2019/domains/turystyka.iostrow.com/public_html/index.php on line 296 PIT >> Aktualności
login
hasło

Aktualności

Aktualności turystyczne Ostrowa Wielkopolskiego i regionu...

pit_local_info

INOOSTRO 2018

30 listopada -001 (poniedziałek)

INOOSTRO 2018

INOOSTRO 2018 gra terenowa dla wszystkich 6 października 2018 r. Ostrów Wielkopolski – Pruślin - Bagatela ORGANIZATORZY Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski KKT „Tajfun” przy ZS Sieroszewice Grupa Geocaching Ostrów Wielkopolski CELE RAJDU  aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu  popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej i pieszej  przybliżenie zasad imprez na orientację  promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” TERMIN 6 października 2018 r. (sobota) START w sobotę 6 października w Lesie Bagatela ( skrzyżowanie ulic Nowa Krępa i Wodociągi Miejskie ) o godz. 9.00. META RAJDU znajdować się będzie na punkcie odpoczynku w Kęszycach, na przecięciu żółtego i niebieskiego szlaku rowerowego. Powrót do Ostrowa autobusem MZK nr 6 o godz. 13.22 z Parczewa –Zmyślonej lub we własnym zakresie po rozstrzygnięciu zawodów. WARUNKI UCZESTNICTWA W imprezie mogą brać udział drużyny ( 2 – 3 osoby) oraz turyści indywidualni piesi ( dł. trasy 8,5 km), nordick walking (dł. trasy ok. 6 km) i rowerowi ( dł. trasy 15 km) ( dzieci i młodzież pod opieką osób dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców). Nieletni rowerzyści muszą posiadać kartę rowerową – trasa przebiegać będzie po terenie zabudowanym i leśnym ). Gra terenowa polegać będzie na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych i wykonaniu kilku zadań specjalnych związanych z orientacją w terenie. Przed rozpoczęciem gry nastąpi krótkie szkolenie uczestników. Uwaga!!! Uczestnicy mają obowiązek posiadać:  na trasie z śladami Geocaching odbiornik GPS  długopis lub ołówek lub inny przybór do pisania  linijkę lub ekierkę  sztywna folię lub podkładkę do pisania (A4) na mapkę i kartę startową  kompas lub busolę ( lub zdolność orientacji w terenie bez tych przyrządów ) WPISOWE: członkowie PTTK - dzieci i młodzież szkolna: 7 zł, dorośli: 10 zł niezrzeszeni - dzieci i młodzież: 8 zł, dorośli: 12 zł Organizatorzy przewidują różne kategorie startowe Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp. ul. Starotargowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 do 4 października 2018 r., skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty / oryginał dowodu wpłaty wpisowego/ na konto WBK O / Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520. Bliższe informacje można uzyskać pod tel./ fax. ( 0 62 ) 300 00 74. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA  znaczek rajdowy lub naklejkę  drożdżówkę i soczek dla wszystkich uczestników, wspólną zabawę i serdeczną atmosferę podczas trwania całej imprezy  cenne nagrody dla zwycięzców OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  przestrzeganie karty turysty  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego  posiadanie apteczki  przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego jak również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 6 października 2016 lub bezpośrednio na mecie. http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl/ e-mail: pttkostrow@interia.pl Projekt dofinansowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Utworzone 2018-09-27 16:38:07 przez Jarek Maj

Więcej wiadomości...