login
hasło

Aktualności

Aktualności turystyczne Ostrowa Wielkopolskiego i regionu...

pit_local_info

VIII Rajd „UROKI ZIMY”

19 luty 2017 (niedziela)

VIII Rajd „UROKI ZIMY”

REGULAMIN RAJDU VIII Rajd „UROKI ZIMY” Ostrów Wielkopolski 19 lutego 2017 r. Pod honorowym patronatem: • Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Zbigniewa Raczaka • Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim bryg. Jacka Wiśniewskiego Organizatorzy: • Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim • Koło PTTK nr 3 „Mila” przy ZT NSZZ P KPP w Ostrowie Wielkopolskim • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim • Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim • Zarząd Terenowy NSZZP KPP w Ostrowie Wielkopolskim • Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa wielkopolskiego • Zarząd Wojewódzki ZZ Strażaków „FLORIAN” w Gostyniu • Zarząd Terenowy ZZ Strażaków „FLORIAN” w Ostrowie Wielkopolskim Kierownictwo rajdu: Komandor Rajdu kol. Grzegorz Serbakowski Sekretarz kol. Marzena Kołodziej Kierownik tras kol. Jarosław Maj Kierownik mety kol. Edward Cukiernik Kierownik konkursów kol. Klaudiusz Woźniak Rzecznik prasowy kol. Krzysztof Kula Cele Rajdu: - popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku - uczczenie 98 rocznicy powstania Policji, - upowszechnienie zorganizowanej turystyki i wypoczynku - popularyzacja historii i współczesności Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - przybliżenie młodzieży specyfiki pracy Policji i Straży Pożarnej, - popularyzacja ostrowskiej odznaki turystycznej „Ostrószko”, Uczestnictwo: - w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny (min. 5 osób) zgłoszone przez kluby turystyczne, szkoły, organizacje społeczne oraz turyści indywidualni, - uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia 16 lutego 2017r. w Oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim ul. Starotargowa 5, tel. 62-736-28-17 - zgłoszenie powinno zawierać imienną listę uczestników oraz numer trasy Wpisowe: - 7zł. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2016r. - 9zł. pozostali uczestnicy, opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od wpłaty wpisowego (1 opiekun na 5-10 uczestników). Organizatorzy zapewniają: - plakietkę okolicznościową, - długopis z logo rajdu, - dyplomy dla drużyn + puchar za udział - nagrody dla zwycięzców w konkursach, - puchary dla najlepszych drużyn (za I, II, III, IV, V miejsce), - puchar dla najliczniejszej drużyny oraz najmłodszej drużyny, - puchar Komandora Rajdu, - puchar dla najlepszej drużyny strzeleckiej, - konkurs krajoznawczy –Ostrów Wielkopolski- moje miasto, - konkurs wiedzy o Policji i Straży Pożarnej, - strzelanie z broni pneumatycznej (o energii broni poniżej 17 juli) –strzela opiekun drużyny oraz jeden członek drużyny, - pokazy nawiązujące do specyfiki pracy Policji i Straży Pożarnej, - potwierdzenie punktów na OTP, - gorąca herbata, zupa pomidorowa, - inne atrakcje i niespodzianki, Obowiązki uczestników: - przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i poleceń Komandora Rajdu, - przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody, - w czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy winni przestrzegać praw i zasad obowiązujących na trasie rajdu, - organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu, Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne Meta i zakończenie Rajdu: Meta Rajdu – Restauracja „Borowianka”, ul. Limanowskiego 134 Ostrów Wielkopolski - Godz. 11:00 – 11:30 - przyjmowanie uczestników Rajdu, gorący posiłek - Godz. 11:30-12:30 - pokazy strażackie i policyjne, - Godz. 12:30-12:50 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, nagród, dyplomów, zakończenie Rajdu TRASY Rajdu: 1. „Policyjna” Komenda Powiatowa Policji – ( ul. Odolanowska ) – ul. Składowa (węzeł kolejowy) – ul. Dworcowa – ul. Spichrzowa – ul. Strumykowa – ul. Plażowa (skansen pszczelarski) - zalew Piaski-Szczygliczka - Hotel ”Borowianka”. Długość trasy 5 km. Start o godz. 9:15 spod siedziby Komendy Policji. 2. „Strażacka” Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ( ul. Batorego) – ul. Lotnicza (hangary dawnego lotniska) – ul. Poznańska – rzeka Ołobok – Stanica - kopiec Siwego Sokoła – ul. Plażowa - zalew Piaski - Szczygliczka – Hotel ”Borowianka”. Długość trasy 4,5 km. Start o godz. 9:30 spod Komendy Straży Pożarnej. 3. „Poszukiwaczy skarbów” z elementami zabawy Geocaching Oddział PTTK (ul. Starotargowa) – ul. Raszkowska (synagoga) – Rynek (ratusz) – ul. Kaliska – ul. Limanowskiego (cmentarz, pomnik Venetii) – Hotel „Borowianka”. Długość trasy 3,5 km. Start o godz. 10.00 spod siedziby PTTK. 4. Trasa dowolna Do zobaczenia na trasach i mecie Rajdu- Organizatorzy

Utworzone 2017-01-18 13:37:23 przez Jarek Maj
Zmodyfikowane 2017-01-18 13:37:57 przez Jarek Maj

Więcej wiadomości...